AndersLöfgren

Anders Löfgren

Jag är civilingenjör och har under snart 40 år arbetat med bostadsfrågor med bred inriktning på ekonomi, teknik, lagstiftning och politik. Under många år var jag verksam inom Sveriges riksdag som föredragande vid bostadsutskottet och utskottsråd vid civilutskottet.

Jag bistår i ärenden där min breda erfarenhet inom bostadsområdet kan vara till nytta.
Epost anders.lofgren@jurideko.se

  • Markus Friman
  • Johannes Spansk
  • Isabelle Klang
  • Johan Hagelqvist
  • Louise Stenström
  • Johanna Kern
  • Magnus Löfgren
  • Anna Häkinen