Anders Löfgren

Anders Löfgren

Arbetar deltid

Jag är civilingenjör och har under snart 40 år arbetat med bostadsfrågor med bred inriktning på ekonomi, teknik, lagstiftning och politik. Under många år var jag verksam inom Sveriges riksdag som föredragande vid bostadsutskottet och utskottsråd vid civilutskottet.

Jag bistår i ärenden där min breda erfarenhet inom bostadsområdet kan vara till nytta.

Epost anders.lofgren@jurideko.se

  • Rufus Örn
  • Adam Andsberg, jurist
  • Isabelle Klang
  • Johan Hagelqvist
  • Leif Friman
  • Olivia Dagerstig
  • Johanna Kern
  • Magnus Löfgren
  • Anna Häkinen
  • Christina Fregne