Anna Karlberg

Anna Karlberg

Jag är utbildad affärsjurist. Jag har arbetat med allmän juridisk rådgivning inom hyresrättsjuridik och förhandling av hyror som jurist och förhandlare på Hyresgästföreningen samt med kredit- och obeståndsrätt på bank och finansbolag.

Mina främsta verksamhetsområden är hyresrättsjuridik, bostadsrättsjuridik och hyresförhandling. Jag företräder fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare  i tvister som rör såväl hyresrättsjuridiken som bostadsrättsjuridik i allmän domstol och hyresnämnd.