Christina Fregne

Christina Fregne

Jag har varit verksam som fastighetsjurist sedan 1996.  Efter avslutad tingstjänstgöring jobbade jag i flera år på SBC och därefter på Fastighetsägarna i både Stockholm och Malmö. Därefter var jag ansvarig för förvaltningen av fast egendom inom Lunds stift, i form av jord och skogsmark. Jag har också varit jurist på HSB. Mina områden är främst bostadsrätt, hyresrätt, ombildning, kapitaltillskott och friköp. Jag erbjuder också skräddarsydda utbildningar för styrelser i bostadsrättsföreningar. 2011 startade Pauline Berglund och jag Jurideko.

Partner – Jurideko Fastighetspartner AB & Jurideko Fastighetspartner Syd AB.

Tel 040-674 41 41
Epost christina.fregne@jurideko.se