Johannes Spansk

Johannes Spansk

Arbetar deltid

Jag är utbildad jurist från Stockholms Universitet och har även studerat företagsekonomi där. Senast kommer jag från ett finansbolag och jag har innan dess arbetat med allmän juridiska frågor åt privatpersoner. Mina områden på Jurideko innefattar ombildningar, friköp, kapitaltillskott och hyresärenden där även processer förekommer, samt övriga ärenden gällande bostadsjuridik och fastighetsrätt.

Tel vxl 08 – 318 818
Epost johannes.spansk@jurideko.se