Jonas Lätt

Jonas Lätt

Jag är rättsvetare och läser sista terminen på juristprogrammet. Under fördjupningsterminerna på juristprogrammet har jag inriktat mig på skadestånds- och försäkringsrätt, allmän- och kommersiell avtalsrätt samt associationsrätt. Innan jag började studera juridik arbetade jag med ledarskap, organisation och utbildning inom ett av Sveriges största detaljhandelsföretag.

Tel vxl. 040 – 12 69 50
Epost jonas.latt@jurideko.se