Magnus Löfgren

Magnus Löfgren

Föräldraledig tisdagar-torsdagar våren 2019

Jag är utbildad jurist och civilekonom (ekon. mag.) med inriktning mot fastighetsjuridik och fastighetsekonomi. Jag har också arbetat på Hyresnämnden i Stockholm. Efter juristexamen 2008 arbetade jag som jurist på Fastighetsägarna Stockholm innan jag 2009 startade företaget Borättsbyrån, med fokus på bostadsrättsjuridik och -ekonomi. Hösten 2011 startade jag upp Juridekos Stockholmskontor. Mitt område är främst bostadsrättsjuridik samt friköp, ombildningar och nyproduktion. Jag arbetar även med annan fastighetsrätt, hyresrätt och fastighetsekonomiska frågor. Jag ställer gärna upp som styrelsestöd eller stämmoordförande i bostadsrättsföreningar.

Partner – Jurideko Fastighetspartner AB & Jurideko Fastighetspartner Stockholm AB.

Tel 08-12456032
Epost magnus.lofgren@jurideko.se