Olivia Dagerstig

Olivia Dagerstig

Jag är jurist och har studerat det affärsjuridiska kandidat- och masterprogrammet med ekonomisk inriktning vid Linköpings universitet. Där har jag inriktat mig på bostadsrätts- och hyresrättsjuridik, bland annat genom att skriva min kandidatuppsats samt masteruppsats inom vardera ämne. Jag har tidigare arbetat på en myndighet och inom ett försäkringsbolag, samt som juridisk rådgivare åt privatpersoner, föreningar och företag. Mitt arbete inom Jurideko innefattar samtliga rättsområden. Jag arbetar dock främst med bostadsrättsjuridik – och då specifikt ombildningar, friköp, avtal, stadgar och föreningsinterna tvister – samt hyresrättsjuridik.

Tel 08 – 124 560 31

Epost olivia.dagerstig@jurideko.se